b, i, l, l kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

4- sanat kirjaimista  (1)

bill (13)