c, o, l, l, e, g, e, l, l, e, m, m, e, k, a, a, n, k, o kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

19- sanat kirjaimista  (1)

collegellemmekaanko (47)

17- sanat kirjaimista  (2)

collegellemmekaan (43)olleellemmekaanko (29)

16- sanat kirjaimista  (1)

collegellekaanko (40)

15- sanat kirjaimista  (6)

alkaneellemmeko (25)collegellammeko (42)collegellemmeko (42)elollemmekaanko (26)kellollemmekaan (26)olleellemmekaan (25)

14- sanat kirjaimista  (8)

collegellaanko (37)collegelleenko (37)collegellekaan (36)koealallemmeko (25)kolleganammeko (31)kolollemmekaan (25)olleellekaanko (22)olleemmekaanko (24)

13- sanat kirjaimista  (29)

aallokollemme (24)aallollemmeko (24)alemmalleenko (22)alkaneellemme (21)ankeallemmeko (22)collegellamme (38)collegellemme (38)elollemmekaan (22)kellollammeko (25)kellollemmeko (25)kelloommekaan (23)koealalleenko (20)kokeneellamme (22)kokeneemmalla (22)kokeneemmalle (22)kokoelmalleen (22)kollegaammeko (30)koneellammeko (23)koneellemmeko (23)koollemmekaan (23)lonkallammeko (24)lonkallemmeko (24)nallellammeko (23)nallellemmeko (23)nollallammeko (24)nollallemmeko (24)olleellammeko (24)olleellemmeko (24)olollemmekaan (23)

12- sanat kirjaimista  (40)

aallokolleen (19)aallolleenko (19)alenemalleko (19)alkaneelleko (18)ammeelleenko (20)collegellaan (33)collegellako (35)collegelleen (33)collegelleko (35)egommekaanko (27)elollekaanko (19)kalallemmeko (22)kelallammeko (22)kelallemmeko (22)kellollaanko (20)kellolleenko (20)kellollekaan (19)kellommekaan (21)kellonammeko (22)koealallemme (21)kokoamalleen (20)kollegammeko (29)kolleganamme (27)kolmellekaan (20)komealleenko (20)lakollammeko (23)lakollemmeko (23)lammelleenko (21)makealleenko (19)nokallammeko (22)nokallemmeko (22)olemalleenko (20)olleellaanko (19)olleelleenko (19)olleellekaan (18)olleemmekaan (20)ongelmallako (27)ongelmalleko (27)onkalollamme (22)onkalollemme (22)

11- sanat kirjaimista  (55)

aallokkomme (21)aallollemme (20)aamenelleko (17)akallemmeko (20)alallemmeko (20)alemmalleen (18)alemmalleko (20)alkanemmeko (19)ankeallemme (18)egoommekaan (25)elollammeko (21)elollemmeko (21)enollammeko (20)enollemmeko (20)kalalleenko (17)kelalleenko (17)kelkallamme (20)kelkallemme (20)kellollamme (21)kellollemme (21)koealalleen (16)koealalleko (18)kokeellamme (20)kokeellemme (20)kokemalleen (18)kokoelmalla (20)kokoelmalle (20)kolkallamme (21)kolkallemme (21)kollegaamme (26)kollegaanko (24)kolleganako (24)kolollekaan (18)koneellamme (19)koneellemme (19)laellammeko (20)laellemmeko (20)lakolleenko (18)lamalleenko (18)logommekaan (26)lomakkeella (19)lomalleenko (19)lonkallamme (20)lonkallemme (20)mokomalleen (20)nallellamme (19)nallellemme (19)noellammeko (20)noellemmeko (20)nollallamme (20)nollallemme (20)olallammeko (21)olallemmeko (21)olleellamme (20)olleellemme (20)

10- sanat kirjaimista  (86)

aallokolle (17)aallolleen (15)aallolleko (17)akalleenko (15)alalleenko (15)alenemalle (15)alkaneelle (14)ammeellako (18)ammeelleen (16)ammeelleko (18)ankealleko (15)collegella (31)collegelle (31)collegenko (31)egommekaan (23)egonammeko (24)elollaanko (16)elolleenko (16)elollekaan (15)gnomellako (24)gnomelleko (24)kalallemme (18)kallelleen (15)kelallamme (18)kelallemme (18)kelkalleen (15)kellollaan (16)kellollako (18)kellolleen (16)kellolleko (18)kellommeko (20)kellonamme (18)kokeellaan (15)kokeelleen (15)kokeneella (15)kokeneelle (15)kokoamalle (18)kokoelmaan (17)kokoelmana (17)kolkalleen (16)kollegamme (25)kolmellako (19)kolmelleko (19)kolollamme (20)kolollemme (20)komeallako (18)komealleen (16)komealleko (18)koneellako (16)koneelleko (16)koollekaan (16)laelleenko (15)lakollamme (19)lakollemme (19)lammellako (19)lammelleen (17)lammelleko (19)lonkallako (17)lonkalleko (17)maalleenko (16)makealleen (15)makealleko (17)nallellako (16)nallelleko (16)nokallamme (18)nokallemme (18)nokkelalla (16)nollallako (17)nollalleko (17)olalleenko (16)olemallako (18)olemalleen (16)olemalleko (18)olemmekaan (17)olleellaan (15)olleellako (17)olleelleen (15)olleelleko (17)olleemmeko (19)olollekaan (16)olommekaan (18)omalleenko (17)omenallako (17)omenalleko (17)ongelmalla (23)ongelmalle (23)

9- sanat kirjaimista  (69)

aamenelle (13)akallemme (16)alallemme (16)alemmalle (16)alemmanko (16)alenemako (14)alkaneeko (13)alkanemme (15)ammolleen (16)collegeen (28)elollamme (17)elollemme (17)enollamme (16)enollemme (16)kalalleen (13)kalalleko (15)kanammeko (16)kelallako (15)kelalleen (13)kelalleko (15)kellonako (15)kelloomme (18)koealalle (14)koealanko (14)kokemalla (16)kokemalle (16)kokoelmaa (16)kokoelman (16)kokonamme (17)kollegaan (20)kollegana (20)kolmeenko (16)kolmekaan (15)kolmenako (16)kolollaan (15)kololleen (15)koollamme (18)koollemme (18)laellamme (16)laellemme (16)lakollako (16)lakolleen (14)lakolleko (16)lamalleen (14)lamalleko (16)logonamme (23)lomakkeen (15)lomallako (17)lomalleen (15)lomalleko (17)menollako (16)menolleko (16)mokomalla (18)mokomalle (18)monellako (16)monelleko (16)noellamme (16)noellemme (16)nokallako (15)nokalleko (15)nokkaamme (16)olallamme (17)olallemme (17)olemaanko (15)olemanako (15)olollamme (18)olollemme (18)onkalolla (15)onkalolle (15)

8- sanat kirjaimista  (112)

aallokko (14)aallokon (13)aallolle (13)aallonko (13)akalleen (11)akalleko (13)alalleen (11)alalleko (13)alammeko (15)aleneeko (11)alkaenko (12)alkakoon (13)ammeella (14)ammeelle (14)ammeenko (14)ankealle (11)collegea (27)collegen (27)egommeko (22)egonamme (20)elollaan (12)elollako (14)elolleen (12)elolleko (14)enollako (13)enolleko (13)enommeko (15)gnomella (20)gnomelle (20)kallella (13)kallelle (13)kelkalla (13)kelkalle (13)kelloaan (12)kellolla (14)kellolle (14)kellomme (16)kellonko (14)kokeella (13)kokeelle (13)kokemaan (13)kokemana (13)kokoaman (14)kokoelma (15)kolkalla (14)kolkalle (14)kollegan (19)kolmeako (15)kolmella (15)kolmelle (15)komealla (14)komealle (14)komeanko (14)koneella (12)koneelle (12)koneemme (14)koollaan (13)koolleen (13)laellako (13)laelleen (11)laelleko (13)lakkomme (16)lammella (15)lammelle (15)lammenko (15)langalle (18)logokaan (19)lomaanko (14)lomanako (14)lommolla (17)lonkalla (13)lonkalle (13)maalleen (12)maalleko (14)makealle (13)makeanko (13)mellakan (13)mellakka (14)melomaan (14)nallella (12)nallelle (12)noellako (13)noelleko (13)nokkamme (15)nokkelaa (12)nollalla (13)nollalle (13)olallako (14)olalleen (12)olalleko (14)olemaako (14)olemalla (14)olemalle (14)olemanko (14)olemmeko (16)olkaamme (15)ollaanko (13)olleella (13)olleelle (13)olleemme (15)olleenko (13)olollaan (13)ololleen (13)olonamme (15)omallako (15)omalleen (13)omalleko (15)omenalla (13)omenalle (13)ommellen (15)ongelmaa (19)onkeemme (14)

7- sanat kirjaimista  (70)

alemman (12)alenema (10)alkanee (9)college (26)egonako (17)egoomme (20)ellemme (13)elomaan (11)emonako (12)enoomme (13)kakalle (11)kalalle (11)kalanko (11)kalloon (12)kanamme (12)kelalla (11)kelalle (11)kelanko (11)kellona (11)kelloon (12)kenelle (10)koealan (10)kokeena (10)kokemaa (12)kokeman (12)kokoaan (11)kokoama (13)kokomme (15)koleaan (10)kollega (18)kolmeen (12)kolmeko (14)kolmena (12)kololla (13)kololle (13)komeaan (11)koomaan (12)lakkoon (12)lakolla (12)lakolle (12)lakonko (12)lamalle (12)lamanko (12)logomme (21)lomalla (13)lomalle (13)lomanko (13)lonkkaa (11)mekkoon (13)melanko (12)menolla (12)menolle (12)mokoman (14)monella (12)monelle (12)nakella (10)nokalla (11)nokalle (11)nokkela (11)olekaan (10)olemaan (11)olemako (13)olemana (11)olleena (10)ollenko (12)omaanko (12)omanako (12)ommella (14)ongella (17)ongelma (18)

6- sanat kirjaimista  (99)

aallon (9)akalle (9)akanko (9)alalle (9)alamme (11)alanko (9)alenee (7)alkaen (8)alkako (10)alkane (8)alleen (8)ammeen (10)anelma (9)anoako (9)egomme (18)elelee (8)elolla (10)elolle (10)elomaa (10)elomme (12)elonko (10)enolla (9)enolle (9)enomme (11)gnomea (16)kaakon (9)kakoen (9)kallen (9)kallon (10)kalman (10)kammoa (12)kammon (12)kankea (8)kekoon (10)kelaan (8)kelkan (9)kelloa (10)kellon (10)koeala (9)koemme (12)kokeen (9)kokema (11)kokoaa (10)kokoan (10)kokona (10)kolkan (10)kolkon (11)kolmea (11)kolmen (11)komeaa (10)komean (10)koolla (11)koolle (11)koomaa (11)laella (9)laelle (9)laenko (9)lakkoa (10)lakoon (10)lammen (11)lankea (8)lemmen (11)lemmon (12)logona (16)lokaan (9)lomaan (10)lomake (11)lomana (10)maalle (10)maanko (10)magman (17)makean (9)mallon (11)mankka (10)mellon (11)mokoma (13)noella (9)noelle (9)nollaa (9)olalla (10)olalle (10)olanko (10)olemaa (10)oleman (10)olemme (12)olenko (10)ollaan (9)ollako (11)olleen (9)oloaan (9)ololla (11)ololle (11)olomme (13)omaako (11)omalla (11)omalle (11)omanko (11)omenaa (9)onkalo (10)

5- sanat kirjaimista  (76)

aamen (7)aknea (6)aleko (8)alena (6)alene (6)allan (7)ankea (6)ankka (7)anoko (8)egona (13)egoon (14)eleen (6)elele (7)elena (6)ellen (7)eloon (8)emona (8)emoon (9)engel (13)gamma (16)gekko (15)gnome (15)kalan (7)kalle (8)kallo (9)kammo (11)kelan (7)kello (9)kelon (8)kokan (8)kokea (8)kokee (8)kokoa (9)kokon (9)kolan (8)kolea (8)kolme (10)kolon (9)komea (9)kooma (10)lakea (7)lakka (8)lakko (9)lakon (8)laman (8)lanka (7)leena (6)logon (15)lomaa (9)loman (9)maako (9)magma (16)magna (14)makea (8)malla (9)mekko (10)mekon (9)melko (10)menee (7)menoa (8)monoa (9)nalle (7)nokea (7)nokka (8)nolaa (7)nolla (8)noloa (8)olema (9)olkaa (8)olkea (8)ollen (8)olona (8)omaan (8)omako (10)omana (8)omena (8)

4- sanat kirjaimista  (63)

akan (5)akka (6)akne (5)alan (5)alea (5)alen (5)alko (7)alla (6)alle (6)alma (7)anoa (5)anoo (6)egoa (12)egon (12)ella (6)elma (7)elmo (8)eloa (6)elon (6)emma (8)emme (8)emoa (7)emon (7)kala (6)kama (7)kana (5)kcal (15)kela (6)kelo (7)koen (6)koko (8)kola (7)kolo (8)kone (6)koon (7)laen (5)lake (6)lama (7)leea (5)lego (13)leka (6)logo (14)loka (7)loma (8)maan (6)malm (9)mana (6)maol (8)mela (7)meno (7)moka (8)mono (8)nolo (7)olan (6)olen (6)olga (13)olka (7)olko (8)olla (7)oloa (7)olon (7)oman (7)onko (7)

3- sanat kirjaimista  (24)

ale (4)ane (3)ano (4)ego (11)eka (4)ekg (11)ele (4)elo (5)emg (12)emo (6)eno (4)ken (4)kko (6)klo (6)koe (5)lea (4)leo (5)lkm (7)maa (5)mol (7)oka (5)oko (6)olo (6)oma (6)

2- sanat kirjaimista  (17)

ao (3)cm (13)em (4)en (2)kg (10)km (5)kn (3)ko (4)ma (4)me (4)mk (5)mm (6)ne (2)nm (4)no (3)ok (4)on (3)