c, t, r, l kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

4- sanat kirjaimista  (1)

ctrl (17)