e, t, e, e, n kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

5- sanat kirjaimista  (2)

eteen (5)etene (5)

4- sanat kirjaimista  (1)

teen (4)

2- sanat kirjaimista  (4)

en (2)et (2)ne (2)te (2)