g, a, l, l, u, p, i, l, t, a, k, o kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

12- sanat kirjaimista  (1)

gallupiltako (29)

10- sanat kirjaimista  (11)

gallupilta (25)lukiollapa (20)lukioltapa (19)luokillapa (20)luokiltapa (19)luoliltapa (19)palkitulla (19)palliltako (18)patukoilla (19)tuloillapa (19)tuolillapa (19)

9- sanat kirjaimista  (45)

aluillako (16)aluiltako (15)illaltako (14)kalliolta (14)kalliotpa (16)kalotilla (14)kapuloita (17)kaupoilla (18)kaupoilta (17)kilollapa (17)kiloltapa (16)lapillako (17)lapiltako (16)lapullako (19)lapultako (18)lautoilla (15)lipullako (19)lipultako (18)lukollapa (19)lukoltapa (18)palkoilla (17)palkoilta (16)pauloilla (18)pauloilta (17)pilallako (17)pilaltako (16)potkuilla (18)pulallako (19)pulaltako (18)pulloilta (18)takapuoli (17)talikolla (14)talillako (14)talkoilla (14)tilallako (14)tipallako (16)tukalilla (15)tukollapa (18)tulollapa (18)uitollapa (17)ukoillapa (18)ukoiltapa (17)ullakolta (16)ullakotpa (18)utopialla (17)

8- sanat kirjaimista  (77)

aiotulla (13)alapuoli (16)alkiolla (13)alkiolta (12)alkiotpa (14)alullako (15)alultako (14)aukiolla (14)aukiolta (13)aukiotpa (15)aukoilla (14)aukoilta (13)autiolla (13)autoilla (13)gallupit (22)ilollapa (15)iloltapa (14)kalliota (12)kaloilla (13)killalta (12)killatpa (14)koltilla (13)kullalta (14)kullatpa (16)kuolalla (15)kuolalta (14)kuolatpa (16)kuopalla (17)kuopalta (16)kuplalla (17)laillako (13)lailtako (12)lakoilla (13)lakoilta (12)lapiolla (15)lopuilla (17)lopuilta (16)lukiolla (15)lukiolta (14)lukiotpa (16)luokalla (15)luokalta (14)luokatpa (16)luokilla (15)luokilta (14)luolalta (14)luolatpa (16)luolilta (14)pakoilua (16)pallilta (14)pallolta (15)patiolla (14)pilkalla (15)pilkalta (14)pilkulla (17)poluilla (17)puikolla (17)puikolta (16)puillako (17)puiltako (16)pulkalla (17)pulkalta (16)puolalla (17)puolalta (16)puolilla (17)puolilta (16)putkalla (16)takuilla (13)taloilla (12)tiukalla (13)tolpalla (15)tolpilla (15)tulipalo (16)tuloilla (14)tuolilla (14)tuopilla (16)ulapatko (16)

7- sanat kirjaimista  (104)

akoilla (11)akoilta (10)alakulo (13)alitalo (10)alkiota (10)alkoipa (13)aloilla (11)aloilta (10)aloitpa (12)aluilla (12)aluilta (11)aukiota (11)aukolla (13)aukolta (12)aukotpa (14)aulatko (12)autolla (12)illalta (10)illatko (11)illatpa (12)kaiulla (12)kaiulta (11)kaiutpa (13)kalliot (11)katolla (11)katuipa (13)kilolla (12)kilolta (11)kilotpa (13)kopalla (14)kopalta (13)kotiapu (14)kulolla (14)kuolaat (12)kuolata (12)kuolipa (15)kupolit (15)kutoipa (14)lakilla (11)lakilta (10)lakolla (12)lakolta (11)lakotpa (13)lapilla (13)lapilta (12)lapulla (15)lapulta (14)laputko (15)lauloit (12)lipulla (15)lipulta (14)liputko (15)loikata (10)lopulla (16)lopulta (15)loukata (12)lukiota (12)lukolla (14)lukolta (13)lukotpa (15)lupaako (15)ollutpa (15)pakilla (13)pakolla (14)palatko (13)palkita (12)palolla (14)palolta (13)pilaako (13)pilalla (13)pilalta (12)pilatko (13)pilkata (12)pilkota (13)pokalla (14)polulla (16)polulta (15)potalla (13)potilla (13)pukilla (15)pukilta (14)pulalla (15)pulalta (14)pulatko (15)puoltaa (14)takilla (10)takoipa (12)talilla (10)talolla (11)tauolla (12)tilalla (10)tipalla (12)tolalla (11)topilla (13)tukalia (11)tukalla (12)tukolla (13)tulolla (13)tupakoi (14)uitolla (12)ukoilla (13)ukoilta (12)ullakot (13)utopiaa (13)

6- sanat kirjaimista  (137)

aallot (9)alatko (9)alkali (9)alkiot (9)alkupa (13)aloita (8)alulla (11)alulta (10)alutko (11)alutpa (12)apuako (13)aukiot (10)autopa (12)ilolla (10)ilolta (9)ilotpa (11)kaatoi (8)kaatui (9)kallio (10)kallot (10)kaulat (10)kaupat (12)killat (9)kilpaa (11)kipata (10)kipuaa (12)koitua (10)kollia (10)koluaa (11)koplaa (12)koputa (13)koulia (11)kullat (11)kultaa (10)kuolaa (11)kuolat (11)kuolit (11)kuolla (12)kuopat (13)kupata (12)kuplat (13)kuplia (13)kutiaa (9)laakio (9)laakit (8)lailla (9)lailta (8)laipat (10)lakipa (11)lapiot (11)laukoa (11)laukoi (11)laulat (10)lauloi (11)loikat (9)loitpa (11)luitko (11)lukiot (11)lukipa (13)lukita (10)lullaa (11)luokaa (11)luokat (11)luolaa (11)luolat (11)luolia (11)luotia (10)luotpa (13)lupaat (12)olalla (10)olalta (9)olatpa (11)olitpa (11)oltupa (13)oluita (10)opaali (11)opilla (12)opilta (11)paalit (10)paalut (12)paikat (10)pakota (11)palkat (11)palkit (11)pallit (11)palloa (12)pallot (12)paolla (12)paolta (11)paulat (12)pilata (10)pilkat (11)pilkut (13)piukat (12)poikaa (11)pokata (11)polkua (14)potkaa (11)potkia (11)potkua (13)poutaa (12)puikot (13)puilla (13)puilta (12)pulkat (13)pullaa (13)pullat (13)pulloa (14)pullot (14)puolaa (13)puolat (13)puolia (13)puolla (14)puolta (13)putkia (12)putoaa (12)taipua (11)talloa (9)tapako (11)tapuli (12)taukoa (10)toipua (12)tukala (10)tukipa (12)tuliko (11)tulipa (12)tulkaa (10)tullaa (10)tullia (10)tuokaa (10)tuolia (10)tuolla (11)tuplaa (12)tuplia (12)ulalla (11)ulapat (12)utopia (12)

5- sanat kirjaimista  (165)

aalto (7)aikoa (7)aiota (6)aitoa (6)alati (6)alkio (8)alkoi (8)alkua (9)aloit (7)alpit (9)apila (9)apuko (12)atula (8)aukio (9)aukoa (9)aukot (9)aulat (8)autio (8)autoa (8)ikola (8)illat (7)iltaa (6)itkua (8)kaali (7)kaapo (10)kaapu (11)kaato (7)kaipa (9)kaita (6)kaiut (8)kalat (7)kallo (9)kalpa (10)kalua (9)katoa (7)katua (8)katui (8)kaula (9)kiloa (8)kilot (8)kilpa (10)kilta (7)kipot (10)kipua (11)kitua (8)kolli (9)kolua (10)kopat (10)kopla (11)kotia (7)kuloa (10)kulot (10)kulta (9)kulti (9)kuola (10)kuoli (10)kupit (11)kupla (12)kutia (8)kutoa (9)kutoi (9)laati (6)laatu (8)laila (7)laita (6)lakat (7)lakia (7)lakit (7)lakot (8)lapio (10)lapit (9)laput (11)latoa (7)latua (8)laula (9)lauta (8)liata (6)likaa (7)likat (7)lilaa (7)lilla (8)lipua (11)liput (11)liuta (8)loipa (10)lokit (8)loput (12)luita (8)lukio (10)lukot (10)luola (10)luopa (12)luota (9)luoti (9)lupia (11)oikut (9)okapi (10)olipa (10)olkaa (8)ollut (10)oltua (9)opita (9)otapa (9)paalu (11)paita (8)pakoa (10)pakot (10)palat (9)palko (11)pallo (11)paloa (10)paloi (10)palot (10)patio (9)patoa (9)paula (11)pauli (11)pikaa (9)pilat (9)pilko (11)pillu (12)pitko (10)pitoa (9)poika (10)pokat (10)polki (11)polku (13)polta (10)polut (12)potku (12)pouta (11)puita (10)pulaa (11)pulat (11)pulla (12)pullo (13)puola (12)puoli (12)putka (11)putki (11)putoa (11)taiga (12)taika (6)takia (6)takoa (7)takoi (7)talia (6)talli (7)tallo (8)taloa (7)tapio (9)tauko (9)tilaa (6)toipa (9)tukia (8)tulia (8)tulko (10)tulla (9)tulli (9)tuloa (9)tuoli (9)tuopa (11)tupla (11)ulkoa (10)upota (11)

4- sanat kirjaimista  (99)

aapo (8)aatu (6)aika (5)aila (5)aiot (5)aita (4)aito (5)akat (5)akti (5)alat (5)alko (7)alku (8)alla (6)alli (6)alpo (9)alta (5)alut (7)apua (9)auki (7)aula (7)auli (7)auot (7)auta (6)auto (7)iloa (6)ilot (6)ilpo (9)ilta (5)itku (7)kait (5)kaiu (7)kala (6)kalu (8)kapi (8)kata (5)kati (5)kato (6)katu (7)kilo (7)kipu (10)kita (5)koit (6)kola (7)kota (6)koti (6)kulo (9)kuta (7)lait (5)laki (6)lato (6)latu (7)lika (6)lila (6)loit (6)loka (7)lopu (11)luit (7)luki (8)luot (8)lupa (10)olat (6)olga (13)olit (6)olka (7)olla (7)olli (7)oltu (8)olut (8)opit (8)outi (7)pako (9)pala (8)palo (9)paot (8)pata (7)pato (8)paul (10)pika (8)pila (8)pito (8)poti (8)puki (10)pula (10)talo (6)tapa (7)tila (5)tipu (9)toki (6)topi (8)tuki (7)tuli (7)tulo (8)tupa (9)tupo (10)uita (6)ukit (7)ukot (8)ulla (8)uoti (7)

3- sanat kirjaimista  (27)

aio (4)aki (4)aku (6)ali (4)alt (4)apu (8)atk (4)auo (6)gpl (14)iag (10)ilo (5)kai (4)kip (7)klo (6)koi (5)kpl (8)loi (5)oka (5)oli (5)opi (7)taa (3)tai (3)tao (4)toi (4)tui (5)uki (6)ula (6)

2- sanat kirjaimista  (6)

ao (3)ip (5)kg (10)ko (4)ok (4)ui (4)