g, n, o, m, e, s, t, a, s, i kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

10- sanat kirjaimista  (1)

gnomestasi (20)

9- sanat kirjaimista  (3)

menostasi (12)monestasi (12)ostamisen (12)

8- sanat kirjaimista  (17)

anomiset (11)asentosi (9)enostasi (9)gnomessa (18)gnomesta (18)menoissa (11)menoista (11)moisesta (11)noestasi (9)ostamien (11)seisoman (11)seisomat (11)sotamies (11)teossani (9)toimensa (11)toimessa (11)toisensa (9)

7- sanat kirjaimista  (31)

atomien (10)egonasi (15)emonasi (10)maiston (10)masensi (9)massoin (10)menoisa (10)menossa (10)menosta (10)moisten (10)monessa (10)monesta (10)monesti (10)monissa (10)monista (10)moniste (10)motissa (10)omaiset (10)omiensa (10)omistan (10)osasten (8)osiensa (8)ostamin (10)satimen (9)seisoma (10)sitoman (10)somasti (10)somista (10)teoissa (8)toimena (10)toisena (8)

6- sanat kirjaimista  (69)

ansiot (7)asemin (8)asento (7)asetin (6)atomin (9)egonsa (14)emonsa (9)enossa (7)enosta (7)gnomea (16)gnomet (16)imagon (16)imagot (16)isosta (7)mainos (9)maitse (8)maston (9)mensat (8)mesosi (9)metsin (8)metson (9)mietoa (9)moisen (9)moiset (9)moista (9)naiset (6)neitoa (7)noessa (7)noesta (7)noissa (7)noista (7)omenat (9)omenia (9)ominta (9)omissa (9)omista (9)osasen (7)osaset (7)osasin (7)osasit (7)osaten (7)osista (7)ossian (7)ostaen (7)otsani (7)otsasi (7)samoin (9)sanoit (7)satoni (7)satosi (7)seisoa (7)seison (7)seisot (7)sitoen (7)sitoma (9)soista (7)soitan (7)sotani (7)sotasi (7)sotien (7)taimen (8)tasein (6)tasoin (7)tasoni (7)tasosi (7)tassin (6)teossa (7)toimen (9)toisen (7)

5- sanat kirjaimista  (83)

aines (5)ansio (6)anssi (5)antoi (6)asein (5)astin (5)egona (13)egoni (13)egosi (13)emona (8)emoni (8)emosi (8)enosi (6)ensio (6)etsin (5)gnome (15)imago (15)intoa (6)isona (6)itsen (5)maine (7)maist (7)maito (8)manit (7)masto (8)matin (7)maton (8)menit (7)menoa (8)menot (8)metso (8)mieto (8)mitan (7)miten (7)moite (8)mones (8)monet (8)monia (8)monta (8)motin (8)natsi (5)neito (6)nimet (7)noita (6)nosta (6)nosti (6)oinas (6)omani (8)omasi (8)omena (8)omien (8)omina (8)omine (8)osani (6)osasi (6)osien (6)osina (6)ostan (6)ostin (6)otsan (6)otsin (6)sanoi (6)sanot (6)satoi (6)satsi (5)seiso (6)signe (12)siman (7)simat (7)siten (5)sitoa (6)soima (8)soine (6)soita (6)soite (6)somat (8)sotia (6)tango (13)tason (6)temon (8)teoin (6)tosia (6)tosin (6)

4- sanat kirjaimista  (89)

aimo (7)aine (4)aino (5)aion (5)aiot (5)aito (5)anoi (5)anti (4)anto (5)asmo (7)aste (4)asti (4)atso (5)egoa (12)egon (12)eino (5)emin (6)emit (6)emoa (7)emon (7)emot (7)enot (5)ensi (4)esim (6)essi (4)esti (4)esto (5)etsi (4)into (5)ismo (7)isoa (5)ison (5)isot (5)isto (5)itse (4)main (6)mato (7)meni (6)meno (7)mesi (6)mies (6)moni (7)nais (4)nato (5)noet (5)oman (7)omat (7)omia (7)omin (7)omit (7)ongi (12)osan (5)osat (5)osia (5)osin (5)ossi (5)osta (5)osti (5)otan (5)otin (5)otsa (5)sain (4)sait (4)sami (6)sato (5)seis (4)seos (5)sian (4)siat (4)simo (7)soin (5)sois (5)soit (5)soma (7)sota (5)soti (5)tase (4)taso (5)tein (4)teon (5)teos (5)tien (4)ties (4)timo (7)tina (4)toin (5)tomi (7)toni (5)tosi (5)

3- sanat kirjaimista  (44)

aie (3)aio (4)ams (5)ane (3)ani (3)ano (4)ase (3)ego (11)emg (12)emi (5)emo (6)eno (4)esa (3)ges (10)gis (10)gmt (12)gsm (12)iag (10)ien (3)ies (3)ime (5)iso (4)mia (5)moi (6)nai (3)oas (4)oma (6)osa (4)ote (4)sai (3)san (3)sen (3)soi (4)tae (3)tai (3)tao (4)tea (3)tie (3)tmi (5)tms (5)toe (4)toi (4)tom (6)tse (3)

2- sanat kirjaimista  (19)

ao (3)ei (2)em (4)en (2)et (2)ma (4)me (4)ms (4)ne (2)nm (4)no (3)ns (2)on (3)os (3)sa (2)se (2)si (2)te (2)ts (2)