g, u, r, u, k, s, e, n, n, e, k, o kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

12- sanat kirjaimista  (1)

guruksenneko (29)

11- sanat kirjaimista  (1)

gurukseenko (28)

10- sanat kirjaimista  (6)

guruksenne (25)kuruksenne (19)rukoukseen (20)rungokseen (24)serkkuunne (19)suurenneko (19)

9- sanat kirjaimista  (14)

gurukseen (24)gurunneko (25)kurukseen (18)kuuksenne (15)nerokkuus (19)onnekkuus (16)reunuksen (17)rukouksen (19)runokseen (16)serkkunne (16)sukunneko (16)surunneko (18)suureenko (18)uunokseen (15)

8- sanat kirjaimista  (11)

eukkonne (13)keruunko (18)koskenen (11)kuukseen (14)kuunneko (15)kuusenko (15)nrokseen (13)serkkuun (17)suunneko (14)suurenko (17)suurenne (15)

7- sanat kirjaimista  (25)

gurunko (23)gurunne (21)kenguru (22)keronne (12)kerskuu (16)korkeus (15)koskeen (10)koskene (10)kuoreen (14)kuronen (14)kurunko (17)kuuseen (12)nukkuen (13)nuoreen (13)nurkuen (15)osuneen (10)sukunne (12)suoneen (10)sureeko (14)surunne (14)suureen (14)ukkonen (12)ukkosen (12)uroksen (14)uskonne (11)

6- sanat kirjaimista  (45)

egonne (14)eronen (10)eronne (10)genren (16)keruun (14)kesken (8)kokeen (9)koneen (8)korsun (13)koskee (9)kosken (9)koukun (13)kourun (15)kunnes (9)kuoren (13)kureen (12)kurkun (15)kuseen (9)kuunko (13)kuunne (11)kuuron (15)kuusen (11)nerous (12)nokeen (8)norsun (12)nousee (9)nousen (9)nousun (11)nuokun (12)nuoren (12)reunus (13)rukous (15)rungon (19)runous (14)serkku (13)serkun (12)seurue (13)suonen (9)suukko (13)suukon (12)suunko (12)suunne (10)suuren (13)unenko (10)uskoen (10)

5- sanat kirjaimista  (35)

eeron (9)eukko (10)eukon (9)gekko (15)genre (15)gurun (19)kenen (6)keron (10)keruu (13)kokee (8)korsu (12)korun (12)kukon (10)kunne (8)kurun (13)kuuro (14)neron (9)norsu (11)noruu (13)nousu (10)nuken (8)nukke (9)nukun (10)osuen (8)runko (12)runon (11)rusko (12)sekon (7)suone (8)suree (10)surun (12)suure (12)uneen (7)uskon (9)uunon (10)

4- sanat kirjaimista  (41)

eero (8)egon (12)enne (4)enon (5)erno (8)eron (8)esko (6)euro (10)guru (18)kero (9)koen (6)kone (6)koru (11)kuku (10)kuru (12)kuun (9)neon (5)nero (8)noen (5)nron (8)nuku (9)nuor (10)osuu (9)reen (7)reko (9)runo (10)seko (6)suku (9)suon (7)sure (9)suru (11)suun (8)suur (11)ukko (9)ukon (8)unen (6)urku (12)uros (10)urun (11)usko (8)uuno (9)

3- sanat kirjaimista  (20)

ego (11)ekg (11)ekr (7)eno (4)ero (7)ges (10)gnu (12)gun (12)ken (4)kko (6)koe (5)krs (7)kun (6)kuu (8)nro (7)nuo (6)osu (6)sen (3)suu (7)ukk (7)

2- sanat kirjaimista  (13)

en (2)eu (4)kg (10)kn (3)ko (4)ks (3)ne (2)no (3)ns (2)ok (4)on (3)os (3)se (2)