s, a, r, i kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

4- sanat kirjaimista  (1)

sari (7)

3- sanat kirjaimista  (3)

ari (6)sai (3)sir (6)

2- sanat kirjaimista  (2)

sa (2)si (2)