s, a, t, u kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

4- sanat kirjaimista  (3)

astu (6)asut (6)satu (6)

3- sanat kirjaimista  (2)

asu (5)usa (5)

2- sanat kirjaimista  (2)

sa (2)ts (2)