u, h, a, n kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

4- sanat kirjaimista  (3)

haun (9)nuha (9)uhan (9)

3- sanat kirjaimista  (2)

anu (5)nau (5)

2- sanat kirjaimista  (1)

ah (5)